Groningerbrug weer open voor verkeer!

Afgelopen maandag om 13.00 uur is de Groningerbrug geopend voor verkeer. Hiermee is de verkeershinder bij de Groningerstraat voorbij.

Eenrichtingsverkeer op de brug

De verkeersituatie is gewijzigd ten opzichte van de oude situatie. Voor auto’s geldt eenrichtingsverkeer.
Vanuit Assen Noord kunnen zij via de brug het centrum in rijden. Auto’s vanuit het centrum kunnen
via Het Kanaal of de Industrieweg rijden. Fietsers kunnen wel in beide richtingen over de brug.

Blauwe As

De Groningerbrug is de zesde beweegbare brug in de Blauwe As vaarroute. Op dit moment vinden de laatste afrondende werkzaamheden plaats aan de Sluis 2 en de Havenkade. Vanaf 1 juli kan de recreatievaart voor het eerst via de Blauwe As
route door Assen varen.

Personenbus rijd over groningerbrug