Voorbereidingen aanleg Stadsbouvelard Zuid

Komend voorjaar maken we de overstap van Stadsboulevard Noord naar Zuid.

Dit is de reconstructie van het wegdeel Europaweg Zuid-Overcingellaan. Het voorbereidende kabel- en leidingenwerk is hiervoor al in volle gang. Ondertussen bereiden we het werk ook goed voor met de aanliggende bedrijven en het ziekenhuis. Zo krijgt het ziekenhuis een extra achteringang en kunnen bezoekers hier straks gebruik maken van golfkarretjes. Meer informatie hierover volgt.

Blik op de maquette van Stadsboulevard Zuid. Blik op de maquette van Stadsboulevard Zuid. Deze kunt u bekijken in de hal van het Stadhuis.