Aanleg Stadsboulevard

Aannemer Sallandse BV is gestart met de uitvoering van Stadsboulevard Zuid. Dit is de reconstructie van het wegdeel Europaweg Zuid – Overcingellaan (tot aan de aansluiting bij de tunnel). Tijdens het werk is er steeds één rijbaan beschikbaar (van zuid naar noord).
Verkeer in noordelijke richting wordt teruggeleid via de omleidingsroute Port Natalweg-Beilerstraat.

Stadsboulevard Zuid bestaat uit verschillende fases. Een belangrijk onderdeel van het werk is de reconstructie van de kruising Port Natalweg/Pelikaanstraat tot een voorrangsplein. Deze reconstructie start komend najaar.

impressie stadsboulevard